Pdf onderwereld vrae en antwoorde

Home » Rustenburg » Onderwereld vrae en antwoorde pdf

Rustenburg - Onderwereld Vrae En Antwoorde Pdf

in Rustenburg

Studiewerkgids OnderwГЄreld Graad 12 HT Fanie Viljoen

onderwereld vrae en antwoorde pdf

Studiewerkgids OnderwГЄreld Graad 12 HT Fanie Viljoen. Weens talle versoeke sal ek oor die volgende paar maande blogs oor die NSS Graad 10 Huistaal voorgeskrewe roman Die driehoekige sirkel pos., o Opstelvrae oor die Roman- en Drama-afdelings moet in ongeveer 400 – 450 woorde beantwoord word. o Die lengte van antwoorde van kontekstuele vrae moet bepaal word deur die puntetoekenning. Die antwoorde moet bondig en relevant wees. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8..

Studiegids – Fanie Viljoen

GRAAD 12 SEPTEMBER 2017 AFRIKAANS HUISTAAL V2. Toets jou kennis deur die klompie vrae hieronder in ’n paar ledige minute te beantwoord. Klik telkens op die knoppie van jou keuse. Klik dan verder ondertoe op die balkie Kry punte om te sien hoe jy in die toetsie gevaar het. As jy ’n taamlike algemene kennis het—of ’n ywerige Mieliestronk-besoeker is—behoort jy sommer speel-speel, s-3.664-0.699-5.062-2.099c-1.397-1.398-2.097-3.087-2.097-5.065s0.699-3.667,2.097-5.065c1.397-1.399,3.085-2.099,5.062-2.099 s3.664,0.699,5.062,2.099C223.888,120.556.

Adelle Roux . Jy is genooi vir ʼn werksonderhoud en dit kan nogal senutergend wees. Volgens Career Planet (www.careerplanet.co.za) is daar egter ʼn paar goed wat jy kan doen om vir ʼn werksonderhoud voor te berei. Om navorsing te doen oor die maatskappy by wie jy die onderhoud het, is een daarvan. en die kontekstuele vraag oor dieselfde genre beantwoord nie.) 2. As ʼn kandidaat in AFDELING A al vier vrae oor die gesiene gedigte gedoen het, word die eerste twee gedigte se antwoorde nagesien. 3. As ʼn kandidaat in AFDELING B en C twee kontekstuele vrae of twee literêre opstelle beantwoord het, word die eerste antwoord nagesien en die tweede

View Onderwereld studiegids antwoorde 303.pdf from AA 1Onderwêreld Antwoorde Onderwêreld Antwoorde Hoofstukke – kontekstuele vrae: Moontlike antwoorde Proloog (10 punte) 1. Eckardt Wilken FOUCHE J. ISBN: 9780636086210. Temporary Out of Stock - Estimated delivery within 15 days

Hierdie studiegids oor Onderwêreld is deur ’n kundige voorberei en voldoen aan die vereistes van die nasionale Kurrkulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Dit sal jou help om hierdie roman wat vir Graad 12 Huistaal voorgeskryf is goed te verstaan en om die eksamen te slaag. ALGEMENE VRAE EN ANTWOORDE 1. DIE GESKIEDENIS VAN ADAM TOT BY DIE SONDVLOED 1.1 Hoe het die Here Adam geskape? Onsterflik, met ware kennis, geregtigheid en heiligheid. 1.2 Wat dink u van die evolusieteorie? Ons kan nie aanvaar dat die een soort skepsel uit …

gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is. As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar X-kit Presteer! Literature Study Guide: Droomdelwers. X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.

einde van 2007 sal verbeter op vorige jare se uitslae en dat beide onderwysers en leerders die eindeksamen met meer selfvertroue tegemoet sal gaan. Dieselfde inligting het ook betrekking op ons huidige Graad 10- en 11-leerlinge in die VOO-Band. Tweedens is daar heelwat Aanhangsels ingesluit vir diegene wat alreeds by NKV betrokke is, Die lengte van die opstel vir die roman en drama is 400–450 woorde elk. Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word bepaal deur die puntetoekenning van elke vraag. Beantwoord jou vrae bondig en relevant. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel

4. Hy beleef die koshuis as koud, verlate en onpersoonlik. Hy voel onrustig en ervaar ’n mate van vervreemding en vrees “hart stamp harder” – dit is ironies omrede dit tog ’n bekende terrein vir hom is en hy die hoofseun is. (2) 5. Eckardt se skoolrekord het verdwyn./Eckardt se skootrekenaar en … Vraevirvraestelle. Vergelyk Greg en Eckardt soos ons hulle in die proloog en epiloog aantref. Antwoord: Ouderdom. Ontnugtering . Wêrelde tuimel inmekaar. Die kwessie van naamgewing en identiteit kom in beide die proloog en epiloog na vore. Vrae wat leerders my vra. Wie is Neels?

Aanbiedings: Coega-werkswinkel - 26 Febr.-1 Maart 2017. NB: Sommige aanbiedings was te groot om op te laai en is gereduseer; nie wat inhoud betref nie, maar t.o.v. die grafiese elemente. Die titel van die roman Die driehoekige sirkel het betrekking op verskeie temas in die boek. Die verwysing na die driehoek dui in verskeie gevalle op spanning wat ontstaan en die sirkel op die voltooiing of oplossing van daardie spanning. Gebruik die diagram as riglyn en skryf 'n letterkundige opstel van 300–350 woorde waarin jy die spanning beskryf wat in hierdie driehoek bestaan.

View Onderwereld studiegids antwoorde 303.pdf from AA 1Onderwêreld Antwoorde Onderwêreld Antwoorde Hoofstukke – kontekstuele vrae: Moontlike antwoorde Proloog (10 punte) 1. Eckardt Wilken vrae en antwoorde, 34 34mb raymond chang chemistry 9th edition solution, manors and markets economy and society in the low countries 500 1600, integrating science and literacy instruction a framework for bridging the gap, 2007 bmw 525i service manual, floyds food, ford

PDF Moraliteit en omstrede kwessies in jeugliteratuur_ Morality and controversial matters in youth literature. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is. As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar

Die titel van die roman Die driehoekige sirkel het betrekking op verskeie temas in die boek. Die verwysing na die driehoek dui in verskeie gevalle op spanning wat ontstaan en die sirkel op die voltooiing of oplossing van daardie spanning. Gebruik die diagram as riglyn en skryf 'n letterkundige opstel van 300–350 woorde waarin jy die spanning beskryf wat in hierdie driehoek bestaan. Hierdie studiewerkgids vir leerders en onderwysers kan saam met die voorgeskrewe poësiebloemlesing vir Afrikaans graad 10 EAT gebruik word. Die gids verskaf bykomende inligting, vrae en opdragte by die voorgeskrewe gedigte in Vers en vlam: ’n poësiebloemlesing vir graad 10 EAT .

en die kontekstuele vraag oor dieselfde genre beantwoord nie.) 2. As ʼn kandidaat in AFDELING A al vier vrae oor die gesiene gedigte gedoen het, word die eerste twee gedigte se antwoorde nagesien. 3. As ʼn kandidaat in AFDELING B en C twee kontekstuele vrae of twee literêre opstelle beantwoord het, word die eerste antwoord nagesien en die tweede Weens talle versoeke sal ek oor die volgende paar maande blogs oor die NSS Graad 10 Huistaal voorgeskrewe roman Die driehoekige sirkel pos.

Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word deur die puntetoekenning van elke vraag bepaal. Beantwoord jou vrae bondig en relevant. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat … Beantwoord al die vrae. 4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 5. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. 6. Nommer jou antwoorde soos wat die vrae op die vraestel genommer is. Lees die volgende twee artikels en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

Purchase Studiewerkgids: Onderwêreld Graad 12 HT by Fanie Viljoen on Paperback online and enjoy having your favourite Study Guides books delivered to you Alle kontekstuele vrae Roman: Onderwêreld - Alle literêre aspekte Kontekstuele inhoud tot by hfst. 23 Afdeling 1, 2, 3 in storieboek Steve Biko en die invloed van die Swartbewussynsbeweging op die Soweto-opstande Suid-Afrika se pad na demokrasie (1990-1994)

Dit maak hersiening vir die eksamen makliker en hou waardevolle notas bymekaar in een boek. Inhoud van hierdie studiewerkgids • ’n Karakterlys. • ’n Bespreking van die tekskenmerke van ’n jeugroman. • Hoofstukopsommimgs, -besprekings en kontekstuele vrae. • Inhoudsvrae per hoofstuk vir eksamenvoorbereiding en informele assessering. FOUCHE J. ISBN: 9780636086210. Temporary Out of Stock - Estimated delivery within 15 days

Hierdie studiegids oor Onderwêreld is deur ’n kundige voorberei en voldoen aan die vereistes van die nasionale Kurrkulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Dit sal jou help om hierdie roman wat vir Graad 12 Huistaal voorgeskryf is goed te verstaan en om die eksamen te slaag. PDF Moraliteit en omstrede kwessies in jeugliteratuur_ Morality and controversial matters in youth literature. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better

hulle eie lewens toepas, sodat hulle in staat sal wees om vrae oor identifikasie, aktualiteit en universaliteit te beantwoord. Voorbeelde van boodskappe is: etoon . B. 4 respek teenoor alle mense, moenie moed opgee nie, hou aan om jou droom te volg; diegene in magsposisies raak dikwels korrup, ens. Hierdie studiewerkgids vir leerders en onderwysers kan saam met die voorgeskrewe poësiebloemlesing vir Afrikaans graad 10 EAT gebruik word. Die gids verskaf bykomende inligting, vrae en opdragte by die voorgeskrewe gedigte in Vers en vlam: ’n poësiebloemlesing vir graad 10 EAT .

Hierdie studiewerkgids vir leerders en onderwysers kan saam met die voorgeskrewe poësiebloemlesing vir Afrikaans graad 10 EAT gebruik word. Die gids verskaf bykomende inligting, vrae en opdragte by die voorgeskrewe gedigte in Vers en vlam: ’n poësiebloemlesing vir graad 10 EAT . Prettige aktiwiteite gaan hulle help met visualisering en hul skryfvaardighede slyp. Ons kyk na ’n kort resensie en lesers kry ook self die geleentheid om die boek te evalueer. ’n Heerlike oefening oor die lokteks sal lesers anders na boeke laat kyk. Eindelik sal beide huistaal- en eerste-addisionele-taalsprekers baat kan vind by hierdie

besoekersboek – Fanie Olivier

onderwereld vrae en antwoorde pdf

GRAAD 12 LEERDER ONDERSTEUNINGSPROGRAM. Aanbiedings: Coega-werkswinkel - 26 Febr.-1 Maart 2017. NB: Sommige aanbiedings was te groot om op te laai en is gereduseer; nie wat inhoud betref nie, maar t.o.v. die grafiese elemente., o Opstelvrae oor die Roman- en Drama-afdelings moet in ongeveer 400 – 450 woorde beantwoord word. o Die lengte van antwoorde van kontekstuele vrae moet bepaal word deur die puntetoekenning. Die antwoorde moet bondig en relevant wees. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8..

GRAAD 12 education.gov.za

onderwereld vrae en antwoorde pdf

Berei sГі voor vir Е‰ werksonderhoud Jou Werk. Alle kontekstuele vrae Roman: Onderwêreld - Alle literêre aspekte Kontekstuele inhoud tot by hfst. 23 Afdeling 1, 2, 3 in storieboek Steve Biko en die invloed van die Swartbewussynsbeweging op die Soweto-opstande Suid-Afrika se pad na demokrasie (1990-1994) https://af.wikipedia.org/wiki/Bespreking:Enigmatiese_Boek_van_die_Onderw%C3%AAreld Vraevirvraestelle. Vergelyk Greg en Eckardt soos ons hulle in die proloog en epiloog aantref. Antwoord: Ouderdom. Ontnugtering . Wêrelde tuimel inmekaar. Die kwessie van naamgewing en identiteit kom in beide die proloog en epiloog na vore. Vrae wat leerders my vra. Wie is Neels?.

onderwereld vrae en antwoorde pdf


einde van 2007 sal verbeter op vorige jare se uitslae en dat beide onderwysers en leerders die eindeksamen met meer selfvertroue tegemoet sal gaan. Dieselfde inligting het ook betrekking op ons huidige Graad 10- en 11-leerlinge in die VOO-Band. Tweedens is daar heelwat Aanhangsels ingesluit vir diegene wat alreeds by NKV betrokke is, X-kit Presteer! Literature Study Guide: Droomdelwers. X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.

Vraevirvraestelle. Vergelyk Greg en Eckardt soos ons hulle in die proloog en epiloog aantref. Antwoord: Ouderdom. Ontnugtering . Wêrelde tuimel inmekaar. Die kwessie van naamgewing en identiteit kom in beide die proloog en epiloog na vore. Vrae wat leerders my vra. Wie is Neels? PDF Moraliteit en omstrede kwessies in jeugliteratuur_ Morality and controversial matters in youth literature. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better

Hierdie studiewerkgids vir leerders en onderwysers kan saam met die voorgeskrewe poësiebloemlesing vir Afrikaans graad 10 EAT gebruik word. Die gids verskaf bykomende inligting, vrae en opdragte by die voorgeskrewe gedigte in Vers en vlam: ’n poësiebloemlesing vir graad 10 EAT . PDF Moraliteit en omstrede kwessies in jeugliteratuur_ Morality and controversial matters in youth literature. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better

gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is. As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is. As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar

4. Hy beleef die koshuis as koud, verlate en onpersoonlik. Hy voel onrustig en ervaar ’n mate van vervreemding en vrees “hart stamp harder” – dit is ironies omrede dit tog ’n bekende terrein vir hom is en hy die hoofseun is. (2) 5. Eckardt se skoolrekord het verdwyn./Eckardt se skootrekenaar en … Onderwereld-Vrae-En-Antwoorde 1/1 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Onderwereld Vrae En Antwoorde [Books] Onderwereld Vrae En Antwoorde This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Onderwereld Vrae En Antwoorde …

GENRE: POËSIE (HT) Om die aarde aan te haal en ander gedigte – C. Janse van Rensburg VOORGESKRYF VIR DIE OOS-KAAP IN 2016 AFDELING 1 - “om die aarde nog helder aan te haal” Afrika, my Afrika - … Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word deur die puntetoekenning van elke vraag bepaal. Beantwoord jou vrae bondig en relevant. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat …

Alle kontekstuele vrae Roman: Onderwêreld - Alle literêre aspekte Kontekstuele inhoud tot by hfst. 23 Afdeling 1, 2, 3 in storieboek Steve Biko en die invloed van die Swartbewussynsbeweging op die Soweto-opstande Suid-Afrika se pad na demokrasie (1990-1994) einde van 2007 sal verbeter op vorige jare se uitslae en dat beide onderwysers en leerders die eindeksamen met meer selfvertroue tegemoet sal gaan. Dieselfde inligting het ook betrekking op ons huidige Graad 10- en 11-leerlinge in die VOO-Band. Tweedens is daar heelwat Aanhangsels ingesluit vir diegene wat alreeds by NKV betrokke is,

Onderwêreld is ’n spanningsvolle eietydse verhaal, wat so reg in die smaak van baie tienerseuns behoort te val. Hulle behoort al die rekenaar/internet-inligting interessant te vind; ekself het maar ’n bietjie ‘gebattle’ met al die rekenaarterminologie! Maar dan kan selfs ’n rekenaarongeletterde nie anders as om betrokke te bly nie, want die storielyn is so spanningsvol. Aanbiedings: Coega-werkswinkel - 26 Febr.-1 Maart 2017. NB: Sommige aanbiedings was te groot om op te laai en is gereduseer; nie wat inhoud betref nie, maar t.o.v. die grafiese elemente.

Purchase Studiewerkgids: Onderwêreld Graad 12 HT by Fanie Viljoen on Paperback online and enjoy having your favourite Study Guides books delivered to you X-kit Presteer! Literature Study Guide: Droomdelwers. X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.

VRAE EN ANTWOORDE VAK: DRAMATIESE KUNSTE Junie 2009 Hierdie dokument bestaan uit 17 bladsye. Streng gesproke nie vir toets/eksamen doeleindes nie. 2 DRAMATIESE KUNSTE (DRAMA) (KOPIEREG 06/09) INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Jy word 15 minute toegeken om die vraestel deur te lees voor die aanvang van die Vrae oor die voorgeskrewe roman Onderwêreld wat fokus op leerders se kennis van die inhoud sowel as hul vermoë om letterkundekennis toe te pas, afleidings te maak en verbande te lê VRAE Gr 12 Afrikaans Huistaal 2017 Onderwêreld Lees-en-dink kompetisie WCED ePortal

PDF View ID f35c70c6f May 12, 2019 By Penny Jordan Afrikaans Huistaal Graad 11 Gedigte onderwereld lees en dink kompetisie lok 2017 graad 10 11 12 afrikaans tweede addisionele taal wenke en vrae oor taalstrukture en konvensies lisa bespeel ook haar klavier oi 1 almal verstaan afrikaans Aanbiedings: Coega-werkswinkel - 26 Febr.-1 Maart 2017. NB: Sommige aanbiedings was te groot om op te laai en is gereduseer; nie wat inhoud betref nie, maar t.o.v. die grafiese elemente.

Die titel van die roman Die driehoekige sirkel het betrekking op verskeie temas in die boek. Die verwysing na die driehoek dui in verskeie gevalle op spanning wat ontstaan en die sirkel op die voltooiing of oplossing van daardie spanning. Gebruik die diagram as riglyn en skryf 'n letterkundige opstel van 300–350 woorde waarin jy die spanning beskryf wat in hierdie driehoek bestaan. 13. Wyn en nie-alkoholiese drankies Hfst17 - Aan jou is voorsien Werkkaart oor elke hoofstuk - Opsommings oor elke hoofstuk - Vrae en antwoorde uit vorige vraestelle per onderwerp - Berei goed voor – jy het al die hulpmiddels - Jy skryf 3 Junie – 2de sessie

View Onderwereld studiegids antwoorde 303.pdf from AA 1Onderwêreld Antwoorde Onderwêreld Antwoorde Hoofstukke – kontekstuele vrae: Moontlike antwoorde Proloog (10 punte) 1. Eckardt Wilken X-kit Presteer! Literature Study Guide: Droomdelwers. X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.

Beantwoord al die vrae. 4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 5. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. 6. Nommer jou antwoorde soos wat die vrae op die vraestel genommer is. Lees die volgende twee artikels en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. Onderwereld-Vrae-En-Antwoorde 1/1 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Onderwereld Vrae En Antwoorde [Books] Onderwereld Vrae En Antwoorde This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Onderwereld Vrae En Antwoorde …

Weens talle versoeke sal ek oor die volgende paar maande blogs oor die NSS Graad 10 Huistaal voorgeskrewe roman Die driehoekige sirkel pos. Die lengte van die opstel vir die roman en drama is 400–450 woorde elk. Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word bepaal deur die puntetoekenning van elke vraag. Beantwoord jou vrae bondig en relevant. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig. 8. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel

gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is. As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar Onderwereld-Vrae-En-Antwoorde 1/1 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Onderwereld Vrae En Antwoorde [Books] Onderwereld Vrae En Antwoorde This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Onderwereld Vrae En Antwoorde …

vrae en antwoorde, 34 34mb raymond chang chemistry 9th edition solution, manors and markets economy and society in the low countries 500 1600, integrating science and literacy instruction a framework for bridging the gap, 2007 bmw 525i service manual, floyds food, ford Beantwoord al die vrae. 4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 5. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. 6. Nommer jou antwoorde soos wat die vrae op die vraestel genommer is. Lees die volgende twee artikels en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

6. LENGTE VAN ANTWOORDE • Die lengte van die opstel vir die gedig is 250–300 woorde. • Die lengte van die opstel vir die roman en drama is 400–450 woorde elk. • Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word deur die puntetoekenning van elke vraag bepaal. Beantwoord jou vrae bondig en … FOUCHE J. ISBN: 9780636086210. Temporary Out of Stock - Estimated delivery within 15 days

onderwereld vrae en antwoorde pdf

Beplan jou antwoorde eers deeglik voordat jy jou finale antwoord neerskryf. BEPLANNING Daar is vier vrae oor Lien se Lankstaanskoene. Beantwoord al vier hierdie vrae. Schoeman Oortzen en Dylan Apollis vertel. Gebruik die ideekaart hieronder. Volg die pyltjies om jou antwoord te formuleer. • Die lengte van die literêre opstel vir die roman en drama onderskeidelik is 400–450 woorde. • Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word bepaal deur die puntetoekenning van elke vraag. Beantwoord jou vrae bondig en relevant. 7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig.